Asset Management

Asset management ‘Physical asset management’ is een denk- en besluitvormingskader voor het verantwoord omgaan met kapitale bedrijfsmiddelen: Waarde creëren voor de stakeholders door risico’s te begrijpen en binnen kaders en doelstellingen optimale maatregelen te nemen Gebruikers voorzien van de juiste prestaties en functionaliteit van de bedrijfsmiddelen Serviceproviders slimme  onderhoudsmaatregelen laten bedenken en uitvoeren Toetsbare en…