Innovatieve Bouwcultuur

Hoger Technisch Instituut Het HTI verzorgt sinds 1939 toptechnische deeltijdopleidingen op HBO/HBO+ niveau. Dieter de Vroomen trad in 2013 aan als bestuurslid, om het instituut opnieuw te helpen positioneren en te laten groeien. In de media Techniekonderwijs, buiten de lijntjes kleuren?, blog 2013 Personalia bestuur, FD 2103 Juridisch Vrije Enclave, Groningen Seaports en Bouwend Nederland…

Tekort Technici

Te weinig technici, wat nu? Vergrijzing, bezuinigingen, dalend animo technische studies, slecht imago technische beroepen, flexibilisering van contracten, weglekkende kennis zijn voortekenen van een aanstaande schaarste. En dat betekent dat de continuïteit gevaar loopt. Wat is ‘te weinig’? Dit is niet alleen in fte’s zichtbaar, maar ook door: Moeilijk vervulbare vacatures Vveel wisselingen bij inhuur…

Asset Management

Asset management ‘Physical asset management’ is een denk- en besluitvormingskader voor het verantwoord omgaan met kapitale bedrijfsmiddelen: Waarde creëren voor de stakeholders door risico’s te begrijpen en binnen kaders en doelstellingen optimale maatregelen te nemen Gebruikers voorzien van de juiste prestaties en functionaliteit van de bedrijfsmiddelen Serviceproviders slimme  onderhoudsmaatregelen laten bedenken en uitvoeren Toetsbare en…