Bestuursakkoord water

Doelmatig waterbeheer “Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord Water. (…) Daarmee willen we de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.” Jaarlijks 750 miljoen besparen “De totale jaarlijkse kosten voor het beheer van het watersysteem en de…